ZAJĘCIA TECHNICZNE I KOMPUTEROWE
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej
strona R. Mieleszczuka
   
Strona główna SP 5 Rozkłady Stan-Pol Podręczniki Awans Publikacje Linki
      
Karta rowerowa
Ruch pieszych
Zasady ruchu
Ruch pojazdów
Znaki drogowe
Skrzyżowania
Budowa roweru
Pierwsza pomoc

Testy na kartę
Turniej BRD

PIERWSZA POMOC
Pierwsza pomoc to działania, które się podejmuje, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Każdy rowerzysta powinien potrafić udzielić pierwszej pomocy.

Kolizja - jest to zdarzenie drogowe, w wyniku którego nikt z uczestników ruchu drogowego nie zginą ani nie został ranny.

Wypadek - to takie zdarzenie, w którym co najmniej jedna osoba odniosła rany lub poniosła śmierć.

Jeżeli dojdzie do wypadku drogowego, to obowiązkiem każdej osoby, która jest świadkiem zdarzenia lub w nim uczestniczy, jest udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Jeżeli jesteś świadkiem wypadku na drodze, to:
- zabezpiecz miejsce zdarzenia, np. przez postawienie trójkąta ostrzegawczego z poszkodowanego pojazdu;
- wstępnie oceń stan poszkodowanych i wezwij pomoc

TELEFONY ALARMOWE
   

Wzywając pomoc i informując o wypadku, należy:
- opowiedz, co się wydarzyło;
- podać dokładną informację o miejscu wypadku, w którym zdarzył się wypadek;
- podać liczbę osób poszkodowanych oraz określić w jakim są stanie;
- podać swoje imię i nazwisko.

CZYNNOŚCI RATUNKOWE

Prezentacja: lekcja8.ppt

Pismo techniczne
Formaty rys.
Wymiarowanie
Rzutowanie
Metalurgia
Żywienie
Zadania

Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6

 

Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana. Albert Einstein (1879 - 1955)