ZAJĘCIA TECHNICZNE I KOMPUTEROWE
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej
strona R. Mieleszczuka
   
Strona główna SP 5 Rozkłady Stan-Pol Podręczniki Awans Publikacje Linki
      
Karta rowerowa
Ruch pieszych
Zasady ruchu
Ruch pojazdów
Znaki drogowe
Skrzyżowania
Budowa roweru
Pierwsza pomoc

Testy na kartę
Turniej BRD
MANEWRY NA DRODZE:
WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU
ZMIANA PASA RUCHU
ZMIANA KIERUNKU JAZDY
WYMIJANIE
OMIJANIE
WYPRZEDZANIE

ZASADY RUCHU DROGOWEGO OBOWIĄZUJĄCE ROWERZYSTĘ

Włączanie się do ruchu
Rowerzysta, który rozpoczyna jazdę po drodze uważany jest za włączającego się do ruchu. Włączanie się do ruchu odbywa się podczas:
- wjeżdżania z pobocza lub drogi dla rowerów na jezdnię,
- wjeżdżania z pola lub drogi gruntowej na drogę twardą
- wjeżdżania z nieruchomości (parkingu, podwórka, boiska, stacji benzynowej itp.).

Rowerzysta włączając się do ruchu, powinien zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa przejazdu innym pojazdom będącym w ruchu, bez względu z której strony nadjeżdżają.


Zmiana pasa ruchu.
Zmieniając pas ruchu należy zachować szczególną ostrożność oraz upewnić się czy zmieniając pas ruchu nie spowodujemy zajechania drogi innym uczestnikom. Zmiana pasa ruchu powinna być odpowiednio wcześnie zasygnalizowana.

Zmiana kierunku jazdy.
Zmianą kierunku jazdy jest skręt w lewo, w prawo lub zawracanie.
 

Skręt w lewo Skręt w prawo Zawracanie

Zawracanie jest manewrem podobnym do skrętu w lewo. Rowerzysta wykonując manewr zawracania powinien zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka. Zawracanie jest zabronione:

- w miejscach oznaczonych znakiem drogowym
- w tunelach oznaczonych znakiem
- na autostradach oznaczonych znakiem
- na drogach ekspresowych oznaczonych znakiem
- na drogach jednokierunkowych oznaczonych znakiem
- na mostach i wiaduktach
- w miejscach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu drogowego lub ruch ten utrudnić

Wymijanie
Wymijanie polega na przejeżdżaniu obok pojazdu  lub innego  uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.

Omijanie
Omijanie to przejeżdżanie obok nieporuszającej się przeszkody (zaparkowanego pojazdu, innego uczestnika ruchu). Przed rozpoczęciem omijania należy upewnić się, czy wykonywanie manewru nie spowoduje zajechania drogi pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka lub z tyłu. Pojazdom najeżdżającym z przeciwka należy ustąpić pierwszeństwa. Zabrania się omijania pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych w celu przepuszczania pieszych. Zabrania się również omijania pojazdu oczekującego na otwarcie przejazdu kolejowego lub tramwajowego.

Wyprzedzanie
Wyprzedzanie to manewr polegający na przejeżdżaniu obok innego uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. Wyprzedzanie jest zabronione:
- na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
- na przejazdach kolejowych i tramwajowych i bezpośrednio przed nimi,
- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
- na zakrętach oznaczonych znakami
- na skrzyżowaniach, z wyjątkiem skrzyżowań o ruchu okrężnym lub na których ruch jest kierowany.

Prezentacja:  Manewry na drodze.ppt

Szczegółowe przepisy dotyczące rowerzysty:

1. Osoba niepełnoletnia jadąca rowerem powinna mieć przy sobie kartę rowerową i okazywać ją na żądanie osób uprawnionych do kontroli ruchu drogowego.

2. Rowerzysta powinien poruszać się rowerem sprawnym pod względem technicznym i mającym obowiązkowe wyposażenie. Dbając o swoje bezpieczeństwo powinien jeździć w kasku oraz poprawić swoją widoczność przez noszenie odblasków lub odzieży w jaskrawych barwach.

3. Obowiązkiem rowerzysty jest korzystanie z drogi dla rowerów lub dla pieszych i rowerów, pasem dla rowerów, (pasem dla rowerów można jeździć tylko w jednym kierunku).

4. W przypadku braku odpowiednich dróg dla rowerów rowerzysta powinien korzystać z pobocza. Jeżeli droga nie posiada pobocza lub korzystanie z niego jest niemożliwe, rowerzysta może poruszać się po jezdni blisko jej prawej krawędzi.

5. Śluza rowerowa to wyznaczony obszar dla rowerzystów pomiędzy linią zatrzymania samochodów a skrzyżowaniem przed sygnalizacją świetlną. Zazwyczaj wyróżniona innym kolorem nawierzchni. W sytuacji gdy samochody zatrzymują się na czerwonym świetle, rowerzyści mogą minąć je i wjechać do śluzy, ustawiając się przed samochodami. Po zmianie świateł na zielone rowerzysta jako pierwszy wjeżdża na skrzyżowanie, poczym bezpiecznie udaje się w wybranym przez siebie kierunku.

6. Jazda po chodniku. Gdy nie ma drogi dla rowerów i pobocza, a na jezdni dozwolona jest jazda z prędkością powyżej 50 km/h, rowerzysta może skorzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, pod warunkiem, że jego szerokość wynosi co najmniej 2 metry. Po chodniku można jechać również wtedy, gdy na drodze panują złe warunki atmosferyczne (pada deszcz, wieje wiatr, jest mgła czy ślizgawica). Pochodniku może jechać również rowerzysta opiekujący się dzieckiem w wieku do 10 lat poruszającym się na rowerze.

7. Rowerzysta ma pierwszeństwo na przejeździe dla rowerów w sytuacji, gdy droga dla rowerów przecina jezdnię.

8. Jazda obok siebie. Rowerzysta może jechać obok innego rowerzysty pod warunkiem, że nie będą oni utrudniać poruszania się innym uczestnikom ruchu drogowego, bądź w inny sposób zagrażać bezpieczeństwu.

9. Większa grupa rowerzystów porusza się w kolumnie jadąc jeden za drugim. Maksymalna liczba rowerów w takiej kolumnie nie może przekraczać 15. Jeżeli liczba uczestników jest większa niż 15 należy ja podzielić na dwie. Jadąc w kolumnie rowerzyści powinni zachować bezpieczną odległość między sobą. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 200m.

10. Zbliżając się do wyznaczonego przejścia dla pieszych, rowerzysta powinien zmniejszyć prędkość oraz zachować szczególną ostrożność. Jeżeli na przejściu znajdują się piesi, musi ustąpić im pierwszeństwa. Rowerzysta powinien tak się zachować, aby nie narazić pieszych na żadne niebezpieczeństwo.

Na przejściu dla pieszych i przed tym przejściem nie wolno wyprzedzać innych pojazdów. Nie wolno również omijać pojazdów, które zatrzymały się, aby ustąpić pieszym pierwszeństwa. Rowerzyści skręcając (wprawo lub lewo) w drogę poprzeczną muszą ustąpić pierwszeństwa pieszym przechodzącym przez jezdnię Zasada ta obowiązuje nawet wtedy, gdy przejście dla pieszych nie jest wyznaczone.

11. Zbliżając się do przystanku tramwajowego bez wysepki na którym stoi lub zbliża się do niego tramwaj, rowerzysta musi zatrzymać się w takim miejscu, aby wysiadający i wsiadający do tramwaju mogli bezpiecznie przejść przez jezdnię.

12. Rowerzyście zabrania się:
- jazdy bez trzymania przynajmniej jednej ręki na kierownicy oraz dwóch nóg na pedałach;
- czepiania się innych pojazdów;
- holowania roweru lub innego pojazdu;
- wjeżdżania przed jadący pojazd;
- przewozić drugą osobę, jeśli rower jest jednoosobowy;
- zwalniania lub zatrzymania się na drodze bez uzasadnionej potrzeby;
- jazdy po autostradzie i drodze ekspresowej;
- jazdy po alejkach parkowych - można tam jeździć jedynie na rowerach dziecięcych;
- omijania pojazdów które zatrzymały się przed przejściem dla pieszych, albo ustępują pierwszeństwa pieszym
- wyprzedzania na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi
- jazdy po drodze lub poboczu drogi na której został ustawiony znak zakaz wjazdu rowerów
 
PRZEJAZDY KOLEJOWE
Do oznaczania przejazdów kolejowych stosuje się dwa znaki ostrzegawcze:

Przejazd kolejowy z zaporami

Przejazd kolejowy bez zapór
Zbliżając się do przejazdu kolejowego należy zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość oraz upewnić się czy nie nadjeżdża pociąg. W sytuacji gdy istnienie podejrzenie, że zbliża się pociąg należy zatrzymać się przed znakiem krzyż św. Andrzeja

Krzyż świętego Andrzeja przed przejazdem wielotorowym

Krzyż świętego Andrzeja przed przejazdem jednotorowym

O zbliżaniu się do przejazdu kolejowego, kierowca ostrzegany jest dodatkowo ustawionymi słupkami wskaźnikowymi.

 

Oprócz znaków drogowych, przed przejazdami kolejowymi umieszcza się również sygnalizator świetlny, który wysyła migający sygnał czerwony przed przejazdem pociągu. Ostrzeżeniem przed zbliżającym się pociągiem jest również sygnał dźwiękowy wysyłany z dzwonka znajdującego się nad sygnalizatorem. Rowerzyście zabrania się przejazdu przez przejazd, jeżeli na sygnalizatorze świeci się czerwone światło.

Przejeżdżając przez przejazdy kolejowe (z zaporami i bez zapór) oraz przejazdy tramwajowe trzeba zachować szczególną ostrożność.
W pobliżu przejazdu kolejowego zabrania się:
- objeżdżania opuszczonych zapór i pólzapór
- wjeżdżania na przejazd jeżeli zostało rozpoczęte opuszczanie lub nie zostało jeszcze ukończone podnoszenie zapór
- wjeżdżania na przejazd jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuację jazdy
- wyprzedzania na przejazdach i bezpośrednio przed nimi

Prezentacja: Szczegółowe przepisy dotyczące rowerzyrty.ppt

 

Pismo techniczne
Formaty rys.
Wymiarowanie
Rzutowanie
Metalurgia
Żywienie
Zadania

Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6

 

Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana. Albert Einstein (1879 - 1955)