ZAJĘCIA TECHNICZNE I KOMPUTEROWE
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej
strona R. Mieleszczuka
   
Strona główna SP 5 Rozkłady Stan-Pol Podręczniki Awans Publikacje Linki
      
Karta rowerowa
Ruch pieszych
Zasady ruchu
Ruch pojazdów
Znaki drogowe
Skrzyżowania
Budowa roweru
Pierwsza pomoc

Testy na kartę
Turniej BRD

Znaki i sygnały drogowe

Podział znaków i sygnałów drogowych:
- znaki pionowe - w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, umieszczone na słupkach, słupach lub ścianach po prawej stronie jezdni. Niekiedy znaki pionowe umieszczone są po lewej stronie jezdni lub nad jezdnią.

- znaki poziome - w postaci linii, strzałek, napisów, symboli namalowane białą lub żółtą farbą na jezdni. Niekiedy dodatkowo oznaczone elementami odblaskowymi.
- sygnały świetlne - nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze.
- sygnały dawane przez osobę kierującą ruchem - za pomocą postawy i ruchu rąk.
- sygnały dźwiękowe - wysyłane przez odpowiednie urządzenia umieszczone na drodze.

ZNAKI PIONOWE
ZNAKI OSTRZEGAWCZE - ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Mają kształt trójkąta, z żółtym tłem i czerwoną obwódką.

ZNAKI ZAKAZU - wyrażają zakaz wykonywania pewnych czynności na drodze. Poza znakiem "stop" mają okrągły kształt z białym tłem i czerwoną obwódką.

ZNAKI NAKAZU - nakazują kierującemu wykonywanie określonych czynności. Mają okrągły kształt z niebieskim tłem i białym rysunkiem.

ZNAKI INFORMACYJNE - przekazują wiele informacji dla kierujących. Mają kształt kwadratu lub prostokąta koloru niebieskiego.

Znaki pionowe przedstawione na poniższym rysunku mają inny kształt niż znaki z tej samej grupy by można je było łatwo rozpoznać w złych warunkach atmosferycznych (zasypana tarcza śniegiem). Ponieważ znaki D-1 i D-2 mają identyczny kształt, znak D-2 nie występuje sam lecz w połączeniu z A-7 lub B-20.

ZNAKI DROGOWE POZIOME - podobnie jak znaki pionowe wyrażają ostrzeżenia, nakazy i zakazy oraz informują jak należy zachować się podczas jazdy. Ułatwiają jazdę w trudnych warunkach atmosferycznych i złej widoczności (noc, mgła) wyznaczając środek jezdni lub jej krawędź. Malowane na kolor biały (odblaskowy). Mogą mieć też kolor żółty  - stosowany wtedy gdy nastąpiła czasowa zmiana organizacji ruchu. Mają kształt linii strzałek napisów i symboli.

SYGNAŁY ŚWIETLNE I DŹWIĘKOWE
Sygnały świetlne służą do kierowania ruchem na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, przejazdach pojazdów szynowych oraz przejazdach dla rowerów. Oznacza to, że ruch jest zależny od nadawanego w danym momencie sygnału.

Znaczenie sygnałów

Droga wolna!
Jedź!
Uwaga!
Zatrzymaj się!
Stój! Przygotuj się do
 dalszej Jazdy

Na niektórych skrzyżowaniach można zaobserwować sygnalizatory, które wraz z sygnałem czerwonym nadają sygnał w kształcie zielonej strzałki.  Sygnał ten dopuszcza warunkowy skręt w kierunku wskazanym przez strzałkę.

 

Istnieją również sygnalizatory kierunkowe. Sygnały świetlne nadawane przez tego typu sygnalizatory dotyczą kierujących pojazdami jadącymi w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).


 
Sygnalizator na przejściu dla pieszych Sygnalizator na przejeździe dla rowerów Sygnalizator dla pasów ruchu Sygnalizator z sygnałem nakazującym opuszczenie pasa ruchu

SYGNAŁY DAWANE PRZEZ OSOBY KIERUJĄCE RUCHEM
Ruchem drogowym może kierować policjant lub inna uprawniona osoba. Sygnały dawane są za pomocą postawy i ruchu rąk.
STÓJ! - policjant jest zwrócony przodem lub tyłem do pieszych oraz nadjeżdżających pojazdów. Postawa ta oznacza kategoryczny zakaz wjazdu na skrzyżowanie oraz zabrania przejścia przez jezdnię. Odpowiednikiem tej postawy jest czerwony sygnał świetlny.

UWAGA!- policjant stoi przodem, bokiem lub tyłem i ma podniesioną rękę do góry. Taka postawa jest odpowiednikiem żółtego sygnału świetlnego na sygnalizatorze - dla uczestników ruchu którzy mieli otwarty ruch (policjant stoi bokiem).  Dla uczestników, dla których ruch był zamknięty (policjant stoi przodem lub tyłem) ta postawa jest odpowiednikiem żółtego i czerwonego sygnału nadawanego jednocześnie.
JEDŹ! (IDŹ!) - policjant jest zwrócony bokiem do uczestników ruchu. Taka postawa zezwala na wjazd na skrzyżowanie, a dla pieszych pozwala na przejście przez jezdnię.  Jest odpowiednikiem  zielonego sygnału świetlnego.

HIERARCHIA WAŻNOŚCI NADAWANYCH SYGNAŁÓW.
Hierarchia ważności nadawanych sygnałów umożliwia szybkie określenie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu gdy nadawane sygnały są sprzeczne (np. sygnał świetlny zielony i policjant pokazujący sygnał STOP!). Kolejność ważności nadawanych sygnałów jest następująca:
1. Sygnały nadawane przez osobę kierującą ruchem
2. Sygnały świetlne
3. Znaki drogowe
4. Normy zawarte w przepisachPrezentacja: Znaki i sygnały drogowe.ppt

Pismo techniczne
Formaty rys.
Wymiarowanie
Rzutowanie
Metalurgia
Żywienie
Zadania

Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6

 

Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana. Albert Einstein (1879 - 1955)