ZAJĘCIA TECHNICZNE I KOMPUTEROWE
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej
strona R. Mieleszczuka
   
Strona główna SP 5 Rozkłady Stan-Pol Podręczniki Awans Publikacje Linki
      
Karta rowerowa
Ruch pieszych
Zasady ruchu
Ruch pojazdów
Znaki drogowe
Skrzyżowania
Budowa roweru
Pierwsza pomoc

Testy na kartę
Turniej BRD

RUCH PIESZYCH

PIESZY - to osoba, która znajduje się na drodze i nie wykonuje na niej żadnych robót oraz nie przebywa wewnątrz pojazdu. Pieszym jest również osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim oraz prowadząca – pchająca rower, motorower, motor wózek dziecięcy. Za pieszego uważa się również dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej.
 

Pieszy ma obowiązek poruszania się po chodniku. Jeżeli droga nie posiada chodnika, pieszy powinien poruszać się poboczem drogi, po lewej stronie. (W wyjątkowych sytuacjach pieszy może poruszać się po jezdni jak najbliżej jej lewej krawędzi, tak aby moc widzieć pojazdy nadjeżdżające z przeciwka i móc im ustąpić miejsca)

ZNAKI DOTYCZĄCE PIESZEGO


Początek strefy zamieszkania


Koniec strefy zamieszkania

Strefa zamieszkania jest miejscem uprzywilejowanym dla ruchu pieszych. W strefie tej pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami. Maksymalna prędkość pojazdów nie powinna przekraczać 20km/h.  Dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z drogi na obszarze strefy bez opieki osoby dorosłej. Pojazdy mogą parkować tylko w wyznaczonych miejscach.
Przejście
dla
pieszych
Przejście
podziemne
dla pieszych
Przejście
nadziemne
dla pieszych
Schody
ruchome
w dół
Schody
ruchowe
w górę
Droga dla
pieszych
Koniec
drogi dla
pieszych
Zakaz ruchu
pieszych
Droga dla pieszych
i rowerów

Koniec drogi
dla pieszych
i rowerów
    Znak, na którym symbole
oddzielone są linią poziomą
oznacza, że ruch pieszych
i rowerów odbywa się całą
szerokością drogi. Znak,
na którym symbole oddzielone
linią pionową oznacza, że ruch
odbywa się po odpowiedniej
stronie drogi wyznaczonej przez
znak

PRZECHODZENIE PRZEZ JEZDNIĘ

Jezdnie, pieszy powinien przechodzić w miejscach oznaczonych znakiem pionowym przejście dla pieszych lub znakiem pionowym ztw. "zebra". Przed wejściem na przejście pieszy powinien przestrzegać następujących zasad:
1. Zatrzymać się na skraju chodnika
2. Spojrzeć w lewo
3. Spojrzeć w prawo
4. Spojrzeć jeszcze raz w lewo
5. Jeśli jezdnia jest wolna przejść na drugą stronę (zbliżając się do środka drogi należy spojrzeć w prawo).

FILM

Jeżeli na środku przejścia znajduje się wysepka (azyl), rozdzielającą drogę na dwie jezdnie, pieszy powinien po przekroczeniu pierwszej części zatrzymać się na skraju wysepki i po upewnieniu się, że jest bezpiecznie (spojrzeć w prawo i ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony) przejść na drugą stronę drogi.

WARUNKI PRAWIDŁOWEGO PRZEJŚCIA PRZEZ JEZDNIĘ
1. Jezdnię przechodzimy jak najkrótszą drogą.

2. Nie wolno zawracać się podczas przechodzenia przez jezdnię.

3. Na jezdnię nie wolno wchodzić bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem, spoza pojazdu oraz w miejscach o ograniczonej widoczności (zakręt, wzniesienie).

4. Przez jezdnie przechodzimy równym spokojnym krokiem. Zabrania się przebiegania oraz zatrzymywania się na jezdni.
5. Nie wolno przechodzić przez jezdnię w miejscach, w których chodnik od jezdni oddzielają urządzenia zabezpieczające, np.: barierki, łańcuchy.

RUCH KOLUMN PIESZYCH
Kolumna pieszych - to zorganizowana grupa prowadzona przez kierownika grupy lub dowódcę mającego co najmniej 18 lat.
Ze względu na wiek, kolumnę pieszych dzielimy na kolumnę poniżej 10 lat i powyżej 10 lat. Kolumna dzieci w wieku do 10 lat porusza się dwójkami pod nadzorem przynajmniej jednej osoby dorosłej. Jest ona zobowiązana do korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych. W przypadku braku tych dwóch elementów, kolumna porusza się po poboczu lub po lewej stronie jezdni.

Kolumna pieszych w wieku powyżej 10 lat może poruszać się tylko prawą stroną drogi. W kolumnie obok siebie mogą iść maksymalnie cztery osoby, pod warunkiem, że nie zajmuje ona więcej niż połowę szerokości jezdni.

Maksymalna długość kolumny to 50m. Odległość między kolumnami pieszych to minimum 100m.

Ruch kolumn pieszych jest zabroniony w czasie mgły i podczas złej widoczności. Szczególną ostrożność kolumna powinna zachować na wzniesieniach i zakrętach.

Prezentacja: Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.ppt

Pismo techniczne
Formaty rys.
Wymiarowanie
Rzutowanie
Metalurgia
Żywienie
Zadania

Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6

 

Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana. Albert Einstein (1879 - 1955)