ZAJĘCIA TECHNICZNE I KOMPUTEROWE
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej
strona R. Mieleszczuka
   
Strona główna SP 5 Rozkłady Stan-Pol Podręczniki Awans Publikacje Linki
      
Karta rowerowa
Ruch pieszych
Zasady ruchu
Ruch pojazdów
Znaki drogowe
Skrzyżowania
Budowa roweru
Pierwsza pomoc

Testy na kartę
Turniej BRD

SKRZYŻOWANIA DRÓG

Skrzyżowanie to miejsce przecięcia się w jednym poziomie dróg mających jezdnię. Skrzyżowanie to także rozwidlenie dróg, oraz ich połączenie wraz z powierzchniami utworzonymi przez takie połączenia, rozwidlenia lub przecięcia.

Typy skrzyżowań

SKRZYŻOWANIE DRÓG RÓWNORZĘDNYCH

Skrzyżowanie dróg równorzędnych to skrzyżowanie które nie jest oznaczone żadnymi znakami lub jest oznaczone znakiem A-5 (skrzyżowanie dróg).

Do określenia pierwszeństwa na tym skrzyżowaniu  stosuje się zasadę, która stanowi że kierujący pojazdem jest zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony. Zmierzając skręcić w lewo lewo na skrzyżowaniu kierujący ustępuje również pierwszeństwa pojazdom jadącym z przeciwka jadącym prosto lub skręcaj w prawo. Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych kierujący jest zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym bez względu na to, z której strony nadjeżdżają.

SKRZYŻOWANIE PODPORZĄDKOWANE

Skrzyżowanie podporządkowane to przecięcie się drogi głównej (z pierwszeństwem przejazdu) z drogą podporządkowaną. Na drodze podporządkowanej znajdują się znaki  A-7 (ustąp pierwszeństwa) oraz B-20 (stop):

A-7 ustąp pierwszeństwa

B- 20 STOP

Jadąc drogą główną pojazdy mają pierwszeństwo. Na drodze głównej mogą być ustawione znaki:
 

Skrzyżowanie na którym droga z pierwszeństwem przejazdu zmienia swój kierunek, pod odpowiednimi znakami drogowymi umieszczone są tabliczki pokazujące przebieg drogi głównej (droga z pierwszeństwem znaczona jest grubą czarną linią).

SKRZYŻOWANIE O RUCHU OKRĘŻNYM
Rondo to tym skrzyżowania na którym ruch odbywa się po okręgu. Jest ono oznaczone znakiem nakazu C-12


Na rondzie oznaczonym znakiem C-12 do określenia pierwszeństwa stosujemy zasadę "prawej ręki" - pojazdy nadjeżdżające z prawej strony mają pierwszeństwo.  Pojazdy szynowe tak jak na skrzyżowaniu dróg równorzędnych mają pierwszeństwo.

Częściej jednak na rondzie razem ze znakiem nakazu "ruch okrężny umieszony jest znak ostrzegawczy "ustąp pierwszeństwa". Oznacza to, że pojazdy znajdujące się na rondzie, mają pierwszeństwo przed pojazdami, które zamierzają na skrzyżowanie wjechać.

SKRZYŻOWANIA KIEROWANE SYGNAŁAMI ŚWIETLNYMI
Na skrzyżowaniu, na którym ruch kierowany jest za pomocą sygnalizacji świetlnej pierwszeństwo mają pojazdy, dla których zapalone jest zielone światło.

Skrzyżowania.ppt

SKRZYŻOWANIA PRZYKŁADY

Pismo techniczne
Formaty rys.
Wymiarowanie
Rzutowanie
Metalurgia
Żywienie
Zadania

Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6

 

Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana. Albert Einstein (1879 - 1955)