To już 20 lat!

Program obchodów 20 – lecia organizacji kształcenia integracyjnego
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej.

Nazwa działania

Termin realizacji

Powołanie zespołu ds. obchodów 20 – lecia organizacji kształcenia integracyjnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej.

październik 2017 r.

Opracowanie programu obchodów 20 – lecia organizacji kształcenia integracyjnego w szkole:
    a. opracowanie LOGO obchodów,
    b. opracowanie motta Obchodów.

listopad 2017 r.

Poinformowanie społeczności szkolnej o zadaniach realizowanych w ramach obchodów jubileuszowych:
    a. baner Obchodów,
    b. informacja na stronę internetową szkoły,
    c. powołanie zespołu ds. kontaktów z mediami.

styczeń 2018 r.

Przygotowanie prezentacji multimedialnych na temat kształcenia integracyjnego w szkole:
    a. „INTEGRACJA naszym sposobem na edukację”,
    b. „NIEPEŁNOSPRAWNI – NORMALNA SPRAWA!” – film.

maj 2018 r.

Przygotowanie materiałów reklamowych:
    a. projekty gadżetów,
    b. gadżetów (koszulki, kubki, karta pocztowa i pieczęć okolicznościowa),
    c. kalendarz szkolny (okolicznościowy).


styczeń 2018 r.
kwiecień 2018 r.
sierpień 2018 r.

Patronaty honorowe: LKO, Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej.

styczeń 2018 r.

WSPÓLNIE TWORZYMY - Konkurs na świąteczną dekorację sali lekcyjnej integrujący zespół klasowy do podejmowania wspólnych działań.

listopad/grudzień 2017 r.

„Kramik Świąteczny” – przedsięwzięcie charytatywne realizowane w ramach szkolnego projektu osłonowego PARASOL w zakresie niesienia pomocy uczniom z rodzin o niskim statusie ekonomicznych lub uczniom z niepełnosprawnością.

od 11 listopada 2017 r.

Uczymy relaksu i integrujemy się poprzez muzykę i taniec:
    1. "Muzyczne przerwy śródlekcyjne",
    2. "Środy bez telefonu".


styczeń/luty 2018 roku
luty-maj 2018 r.

Kompendium WIEDZY NIEZBĘDNEJ dla nauczycieli i rodziców         - PLAKAT

    wykłady:
mgr Dorota Mączka – „Etykieta w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością” (90 min.),
dr Katarzyna Patyk – „Zachowania trudne uczniów z ASD na terenie szkoły – profilaktyka i modyfikacja” (90 min.) PREZENTACJA-pobierz,
mgr Małgorzata Mika - „Praca z uczniem z wadą słuchu” (30 min) PREZENTACJA-pobierz.

8 marca 2018 r.

Kompendium UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH dla nauczycieli:     - PLAKAT

    warsztaty:
mgr Hubert Chmielewski - „Joga śmiechu, terapia śmiechem” (45 min),
mgr Anna Świć - „Kodowanie na dywanie w przedszkolu, w szkole i w domu” (45 min),
mgr Dariusz Różański - „Emisja i higiena głosu” (45 min),
mgr Bartosz Prokop - „Myślenie wizualne” (45 min).

9 marca 2018 r.

Uczymy się siebie nawzajem.

TYDZIEŃ INTEGRACJI – cykliczny szkolny projekt mający na celu budowanie u uczniów pożądanych postaw prospołecznych poprzez wspólną pracę, zabawę i rekreację.

14 - 18 maja 2018 r.

RODZICE BLIŻEJ SZKOŁY - Rodzinny piknik plenerowy ZOSIEŃKA.

18 maja 2018 r.

INTEGRACJA SPOSOBEM NA EDUKACJĘ! - okolicznościowa fototapeta ścienna utworzona w oparciu o zdjęcia archiwalne związane z nauczaniem integracyjnym.

sierpień/wrzesień 2018r.

Koncert Jubileuszowy – „JA PO PROSTU MAM TALENT!”
podsumowanie Jubileuszu z gościnnym udziałem zespołów artystycznych z terenu miasta Biała Podlaska.

październik 2018 r.