Koncert Jubileuszowy z okazji
20-lecia nauczania integracyjnego
połączony z obchodami
Dnia Edukacji Narodowej

17 października 2018 roku

      Uczę się ciebie człowieku (…)
      I wciąż cię jeszcze nie umiem

        Słowa wiersza Jerzego Lieberta stały się myślą przewodnią uroczystości dnia 17. października w naszej szkole. Koncert Jubileuszowy z okazji 20-lecia kształcenia integracyjnego połączony z Dniem Edukacji Narodowej. Licznie zgromadzeni goście oraz uczniowie i pracownicy szkoły mieli okazję zobaczyć uroczystą akademię. Występ uczniów i nauczycieli poprzedziło wystąpienie pani Dyrektor Violetty Chmielewskiej oraz zaproszonych gości, w tym Prezydenta Miasta Biała Podlaska Dariusza Stefaniuka, który objął Honorowym Patronatem wszystkie wydarzenia, jakie towarzyszyły obchodom jubileuszu. Życzenia i gratulacje przekazała pani Małgorzata Kiec – Dyrektor Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej. Honorowym Patronatem jubileusz „Piątki” objęła również pani Teresa Misiejuk – Lubelski Kurator Oświaty. Życzenia przekazał także pan Jan Jakubiec, który rozpoczął w 1997 roku pracę nad tworzeniem kształcenia integracyjnego. Gośćmi honorowymi uroczystości jubileuszowej byli absolwenci klas integracyjnych. Swoją obecnością, zaangażowanym występem w części artystycznej uświetnili obchody kształcenia integracyjnego. Bardzo ciekawe odpowiedzi oraz reminiscencje na temat naszej szkoły przekazali absolwenci podczas wywiadów. Udzielili także uniwersalnych wskazówek słuchaczom uroczystości.