7 stycznia 2010 r.

Miło i wesoło upłynął czas na kuligu w Woskrzenicach Małych

Klasa Ia - pod opieką pani Krystyny Burdy i Pani Grażyny Łocheńskiej
Klasa Ib pod opieką Pani Iwony Mateńko