„Kozioł ofiarny” – przemoc w szkole

Przemoc w szkole – opis i występowanie zjawiska:

Najczęściej spotykane formy przemocy szkolnej, stosowane wobec rówieśników:

Przyczyny występowania przemocy w szkole:

Ofiary przemocy:

Konsekwencje przemocy:

Zjawisko „kozła ofiarnego” jest często spotykane w szkole. Chociaż niewiele i niechętnie się o nim mówi w odniesieniu do konkretnych przypadków i placówek, ma ono miejsce i niesie za sobą poważne konsekwencje nie tylko dla ofiar, ale również dla sprawców i świadków przemocy. Zapobieganie, wdrażanie określonych działań czy stosowane odpowiednich metod wychowawczych, a przede wszystkim konsekwentne działania eliminujące przejawy stosowania przemocy, uchronią dzieci przed przykrymi skutkami tego zjawiska.


Ewa Siłaczewska
pedagog specjalny