Różne formy kształtowania równowagi na przykładzie ćwiczeń z dużymi piłkami

Ciągle wzrastający poziom współzawodnictwa sportowego zmusza do coraz bardziej intensywnego treningu w celu sprostania wymaganiom stawianym podczas rywalizacji sportowej. Zawodnicy aby osiągnąć maksymalny poziom wytrenowania poddawani są wszechstronnym treningom aby ich sprawność nie tylko specjalna ale i ogólna była na jak najwyższym poziomie (bez wysokiego poziomu sprawności ogólnej nie da się ukształtować wysokiego poziomu sprawności specjalnej). Jedną z cech motorycznych mających wpływ na sprawność jest równowaga. Równowaga jest cechą wynikającą ze sprawności układu nerwowego i od niego głównie uzależniona. Wpływ na procesy równowagi mają 3 układy:

Trening procesu równowagi można prowadzić stymulując lub wyłączając poszczególne układy. Układ błędnikowy trenuje się poprzez wykonywanie szybkich ruchów przestrzennych gdzie głowa przebywa długą drogę np. wykonywane szybko serie przewrotów w przód, wykonywane szybko pady boczne w siadzie do podporu na rękach. Układu czucia głębokiego trenuje się poprzez ograniczenie płaszczyzny podparcia, zmianę stabilności płaszczyzny podparcia np. stanie na miękkim, niestabilnym podłożu lub poprzez wyłączenie układu wzroku (zasłonięcie oczu lub ograniczenie widoczności poprzez specjalne okulary). Trening równowagi pozwala na lepszą organizację (rekrutację) jednostek motorycznych w celu utrzymania środka ciężkości ciała na środku płaszczyzny podparcia dlatego trenując równowagę trenujemy również siłę mięśniową.


Tomasz Mikołajczuk
rehabilitant