„Jeżdżę z głową! – w kasku i ubrany odblaskowo”

Scenariusz apelu „Bezpieczna jazda”

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej
dn. 25 marca 2011 roku.

Cel ogólny
- Utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach przed nowym sezonem rowerowym.

Cele operacyjne
Uczeń:
- poznaje wiadomości na temat przyczyn wypadków,
- zna obowiązkowe wyposażenie roweru,
- poznaje istotę stosowania odblasków,
- utrwala umiejętność wykonywania manewrów,
- jest świadomym uczestnikiem ruchu drogowego,
- prezentuje postawę szacunku wobec pracy własnej i innych,
- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wspólnej zabawy,
- umie wykorzystać czas przeznaczony na wspólną naukę poprzez zabawę,
- aktywnie uczestniczy w życiu społeczności szkolnej,
- rozwija swe umiejętności plastyczne,
- dostrzega potrzebę dobrej organizacji.

Metody pracy:
- drama,
- piosenki,
- prezentacja,
- wystawa.

Formy pracy:
- indywidualna,
- grupowa,
- zbiorowa.

Pomoce:
- laptop,
- wideoprojektor,
- rekwizyty do scenek,
- wytwory pracy uczniów,
- scenografia.

Klasy 4-6

Przebieg uroczystości

Dekoracja
Scena przypominająca studio telewizyjne po środku ekran, na którego tle uczniowie będą przedstawiać scenki związane z bezpieczeństwem. Dwa krzesła, pomiędzy którymi stoi stolik. Dwa parawany za plecami prezenterów.
CAŁY SCENARIUSZ APELU (pdf)                   "JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ" - prezentacja (ppt)