„Propedeutyka sportu osób niepełnosprawnych”

>   Narodziny sportu osób niepełnosprawnych
>   Znaczenia ruchu w życiu człowieka
>   Fazy kształtowania aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych
>   Niepełnosprawni w liczbach
>   Podstawowe pojęcia związane z niepełnosprawnością i sportem
>   Niepełnosprawność - rodzaje
>   Letnie dyscypliny sportowe uprawiane przez osoby niepełnosprawne
>   Zimowe dyscypliny sportowe uprawiane przez osoby niepełnosprawne
>   Indywidualne dyscypliny sportowe
>   Grupowe dyscypliny sportowe osób niepełnosprawnych
>   Wybrane dyscypliny sportowe
>   Taniec integracyjny
>   Judo dla niewidomych
>   Curling na wózkach
>   Amp Futbol – piłka nożna osób po amputacjach
>   Boccia - niepełnosprawni grają w bule
>   Goalball – dla niewidomych
>   INTEGRACJA JEST SZANSĄ - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej
>   Historia integracji w naszej szkole
>   Co wyróżnia klasę integracyjną?
>   Wspierają nas specjaliści
>   Inwestujemy w likwidację barier
>   Metody wspierające stosowane w klasie integracyjnej
"Propedeutyka sportu osób niepełnosprawnych" - prezentacja (.ppt)