Współpraca nauczycieli w klasie integracyjnej

      Funkcja pedagoga specjalnego i wychowawcy w klasie integracyjnej wymagają od nauczycieli umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz dużej elastyczności w zakresie współpracy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Proces realizacji treści o charakterze wychowawczo – dydaktycznym odbiega w pewnym stopniu od standardowego, a co za tym idzie wymaga pewnych modyfikacji, aby klasa mogła harmonijnie i prawidłowo funkcjonować. Działania nauczycieli uczących w klasie integracyjnej muszą być skorelowane, przemyślane i spójne.
      Wszystkie podejmowane działania omawiane są z wychowawcą klasy, bądź jeśli istnieje taka konieczność – z nauczycielem danego przedmiotu. Na etapie kształcenia zintegrowanego pedagog specjalny i nauczyciel kształcenia zintegrowanego mają bezpośredni kontakt na większości lekcji. Wspólnie omawiane są działania o charakterze edukacyjno – terapeutycznym i ustalane dalsze wnioski do pracy. Współpraca dotyczy również codziennych potrzeb dziecka związanych z edukacja. Po każdej przeprowadzonej lekcji pedagog specjalny wraz z nauczycielami analizują postępy uczniów, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Dobra współpraca jest bardzo ważnym i nieodzownym elementem w klasie integracyjnej. Wpływa na jakość pracy. Sprzyjająca atmosfera ma szczególnie dobroczynne oddziaływanie na sukces dziecka. Podobnie jak w szczęśliwej rodzinie łatwiej jest wspólnie rozwiązywać problemy i pokonywać przeszkody, tak i rozwój dziecka w szkole, a szczególnie jego funkcjonowanie w klasie integracyjnej, uzależnione jest od tych czynników. Tylko w takich warunkach rozwój dziecka jest prawidłowy a jego postępy dydaktyczne i rozwój społeczny są na odpowiednim poziomie.