REWALIDACJA

SZANOWNI RODZICE!

     W naszej szkole istotnym elementem integracji są zajęcia rewalidacyjne. Swoim zakresem obejmują:

Zadania wynikające z podejmowanych działań w zakresie rewalidacji:

W zakresie indywidualnej pracy z dzieckiem rewalidator konstruuje szczegółowe programy zawierające cele i zadania sprecyzowane na podstawie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.