INFORMATYKA

SZANOWNI RODZICE!

      Tajemnicę prawidłowego rozwoju zainteresowań dzieci stanowi elastyczne i nowoczesne myślenie nauczycieli, jako źródło inspiracji w przekazywaniu wiedzy młodszemu, ale bardzo zaawansowanemu technologicznie pokoleniu. Jednym z przykładów umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komputerowej w klasach integracyjnych jest, prowadzenie wspólnie z nauczycielami informatyki, na którą uczęszczają również uczniowie niepełnosprawni, doskonale opracowanego pod względem dydaktycznym, programu zajęć. Wspieranie dzieci w ich rozwoju staje się nie tylko obowiązkiem pedagogów ale również źródłem prawdziwej satysfakcji zawodowej i doskonałej formy nauki dla uczniów.
      Współcześnie na co dzień stykamy się z komputerami. Stały się nieodzownym elementem naszego życia. Ich zastosowanie jest wszechstronne. Szybki rozwój technologii spowodował, że komputery stały się, dzięki możliwościom przetwarzania ogromu informacji, powszechnie stosowane i na ogół dostępne. Wpływ na to ma ciągłe doskonalenie sprzętu, powstawanie coraz doskonalszych urządzeń. Precyzja obrazu i dźwięku sprawiają, że komputer jest idealnym środkiem przekazu.
      W świecie rozwijających się technologii dynamika zachodzących zmian przybiera zawrotne tempo. Szkoła została wciągnięta w „tryby machiny postępu”. Dzieci oczekują czegoś więcej! Motywuje to naszych pedagogów do ciągłego doskonalenia się i samokształcenia w tym zakresie. Rolą nauczyciela jest przekazywanie wiedzy, określenie zasad i możliwości korzystania z dobrodziejstw współczesności, takie ukierunkowanie działań dziecka, aby pod natłokiem informacji, wielokierunkowości jaką napotyka, potrafiło zachować własne racje lub umiejętnie i właściwie je kształtować. Dzieci w naszej szkole uczą się bowiem nie tylko aktywnego korzystania z Internetu jako źródła rozrywki czy wiedzy, ale również selekcjonowania zdobytych wiadomości, przetwarzania uzyskanych danych, analizowania ich i czerpania tego co najcenniejsze.
      Mając na uwadze wykorzystanie Internetu w celu nauki, uczniowie zgłębiają coraz to nowe wiadomości. Docierają do źródeł, które ich interesują i odkrywają to czego oczekują. Nauczyciele w naszej szkole wykorzystują Internet w celu nauczenia dziecka elastyczności myślenia, otwartości na zmiany. Dzieci poznają obce kultury, specyfikę życia innych ludzi, nawiązują szerokie kontakty interpersonalne na całym świecie. To wszystko sprawia, że ich wymagania względem przekazywanej wiedzy są większe, zataczają znacznie szersze horyzonty. Profesjonalizm kadry pedagogicznej pomaga dziecku ukierunkować właściwie zainteresowania, wskazuje wspólną płaszczyznę porozumienia, poprzez zgłębienie tajników nowoczesnych technologii.
      W klasach integracyjnych informatyka jest źródłem radości dla każdego dziecka. Doskonale wyposażone pracownie ułatwiają pracę wszystkim uczestnikom zajęć, a specjalnie opracowane metody działania powodują, że nauka staje się atrakcyjna i przyjemna. Pozwala to wszystkim uczniom rozwijać wrażliwość, uczy podstawowych zasad współpracy w grupie, pozwala poszerzać kontakty interpersonalne. Ale przede wszystkim podnosi poziom sprawności manualnej, wiedzy i kompetencji dzieci z zakresu wielu istotnych dziedzin nauki.