Konkurs plastyczny na projekt logo klas integracyjnych

W miesiącu styczniu ogłoszono konkurs plastyczny na projekt logo klas integracyjnych na bieżący rok szkolny (2005/2006). W konkursie brali udział uczniowie z klas integracyjnych I-VI. Łącznie dostarczono 23 prace. Jego zakończenie nastąpiło 20 lutego 2006 r. W marcu komisja w składzie: Monika Chmiel-Pacyńska, Aneta Tymoszuk i Ewa Siłaczewska dokonała oceny dostarczonych prac na poziomie następujących grup:

Grupa 1 - klasy I-III

Grupa 2 - klasy IV-VI