Rok Szkolny 2021/2022

SCENARIUSZE LEKCJI, ZADANIA, KARTY PRACY...

Uczniowie, którzy nie mog± zalogować się do swojej klasy,
proszeni s± o kontakt z wychowawc±, aby sprawdzić swój login!

       

    8A    

       

       

       

       

    8C    

    4D    

    7D    

    8D    

       

       

    7G