Rok Szkolny 2021/2022

SCENARIUSZE LEKCJI, ZADANIA, KARTY PRACY...

Uczniowie, którzy nie mog± zalogować się do swojej klasy,
proszeni s± o kontakt z wychowawc±, aby sprawdzić swój login!

    4A    

    5A    

    6A    

    7A    

    8A    

    4B    

    5B    

    6B    

    7B    

    8B    

    4C    

    5C    

    7C    

    8C    

    4D    

    5D    

    7D    

    8D    

    5E    

    7E    

    8E    

    7F    

    8F    

    7G