K L A S A   4 C

ZIMOWE ROZKOSZE W ROSKOSZY

Polecamy koleżankom i kolegom naszej szkoły wycieczkę do Roskoszy. Walory krajobrazu oraz wiedza na temat ginących zawodów zmotywowała nas do pilnej nauki szkolnej. Warsztaty cukiernicze zachęciły wszystkich do samodzielnych działań kulinarnych. Postanowiliśmy zdrowo się odżywiać. Zimowe zabawy oraz ognisko rozgrzały naszą wyobraźnię. Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy Karolowi Sudewiczowi za zorganizowanie naszej klasie tak wspaniałego dnia. Udany wyjazd niech będzie zachętą innym klasom.