K L A S A   2 B

WIZYTA W STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SPZOZ
W BIAŁEJ PODLASKIEJ