S Z K O L N Y   T Y D Z I E Ń   I N T E G R A C J I

........................... wtorek ...........................

Klasowy quiz integracyjny "I w to mi graj"

We wtorek uczniowie klas starszych szkoły podstawowej wzięli udział w integracyjnym Quizie Klasowym "I w to mi graj". Konkurencje były trudne i wymagały dobrej znajomości szkoły i jej pracowników. Szansę miał ten, kto pamiętał jak wyglądają nauczyciele i jak brzmią ich głosy. Trzeba było ułożyć serduszko z ciał i narysować wychowawcę. Najnowsze hity muzyczne i elastyczne ruchy sprawiły, ze nikt się nie nudził.