S Z K O L N Y   T Y D Z I E Ń   I N T E G R A C J I

.......................... środa ..........................

Koncert piosenki karaoke

Projekcja filmu

Świetlica szkolna rozbrzmiewała znanymi przebojami w wykonaniu najmłodszych uczniów. Koncert piosenki karaoke pozwolił każdemu uczestnikowi poczuć się jak wielka gwiazda.

Uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w projekcji filmu „Mój biegun”, a klasy O – III „Tomek i ja”.