S Z K O L N Y   T Y D Z I E Ń   I N T E G R A C J I

........................... poniedziałek ...........................

Plakaty

W poniedziałkowy ranek uczniów przywitały rozwieszone na korytarzach szkoły podstawowej plakaty z cyklu "Integracja" i "Sławni niebanalni". Klasy 0-III tworzyły rymowanki i plakaty inspirowane hasłem integracja. Klasy starsze przygotowały plakaty przedstawiające sylwetki sławnych osób, które zdobyły sukces życiowy pomimo wielu problemów wynikających z ich niepełnosprawności.