S Z K O L N Y   T Y D Z I E Ń   I N T E G R A C J I

........................... piątek ...........................

Rozgrywki sportowe

Piątek to dzień Sportu. Uczniowie uczestniczyli w rozgrywkach sportowych przygotowanych przez pracowników i studentów akademii Wychowania Fizycznego. Klasy 0-III wzięły udział w programach edukacyjnych promujących zdrowy styl życia. Bawiły się w hali sportowej poznając różne dziedziny lekkiej atletyki, biegi, skoki, rzuty z wykorzystaniem niecodziennych przyborów. Dyplomy na zakończenie i świetna zabawa wywołały uśmiech na każdej buzi. Klasy IV-VI poznawały zespołowe gry sportowe integrujące grupę, strzelały z łuku, rzucały fresbee i ringo, grały w pochodniarza.