S Z K O L N Y   T Y D Z I E Ń   I N T E G R A C J I

......................... czwartek .........................

Gra terenowa

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Czwartek przebiegał pod znakiem ruchu, turystyki i rekreacji. Klasa IV a wybrała się na Grę terenową. Dwie drużyny rywalizowały podczas podchodów. Jedna drużyna uciekała, zostawiała zadania i wskazówki dokąd iść. Druga drużyna musiała odnaleźć drogę, wykonać zadania i dotrzeć do mety. Po przejściu około 10 kilometrów nogi bolały okrutnie, ale humory były wyśmienite, szczególnie, że zakończeniem była uczta pizzowa.

Klasy: IIa, IIc, IIIa i IIIb przyjęły zaproszenie do Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów ELREMET. Dzieci obejrzały pracownie w których podziwiały piękne prace uczestników warsztatów. Samodzielnie, pod okiem instruktorów, wykonały ozdobne notesy.