S Z K O L N Y   T Y D Z I E Ń   I N T E G R A C J I

....................... podsumowanie .......................

9 maja 2016 r.

W dniach od 25 do 29 kwietnia w Zespole Szkól z Oddziałami Integracyjnymi po raz drugi świętowaliśmy Tydzień Integracji. W tym czasie staraliśmy się wspólnie dobrze bawić, poznać wzajemnie, zaprzyjaźnić i zaakceptować się nawzajem takimi jakimi jesteśmy. Jest to dla nas bardzo ważne, bo każdy z nas jest inny, mamy różne talenty, różne zainteresowania, ale też różne problemy i trudności. Spotykamy się wszyscy w naszej szkole i chcemy się tu dobrze czuć niezależnie od stanu zdrowia, kondycji i możliwości. Ten tydzień był właśnie po to, aby pokazać naszą siłę i zacieśnić więzi pomiędzy wszystkimi uczniami, nauczycielami, rodzicami i pracownikami szkoły.