S Z K O L N Y   T Y D Z I E Ń   I N T E G R A C J I

....................... zadania ciągłe .......................

Kolorowanki "Integracja"

Marzycielska poczta

Wspólnym zadaniem wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum były kolorowanki. Młodsi i starsi artystycznie starali się pomalować i ozdobić ilustrację. Kolorowanki, są dzisiaj bardzo popularną formą relaksu, odstresowania i terapii.

I mali i duzi pisali listy do dzieci i młodzieży zarejestrowanej na portalu marzycielska poczta. Chcieliśmy podzielić się z chorymi rówieśnikami z całej Polski naszymi radościami i zainteresowaniami. Uczniowie zespołu szkól napisali w tym roku indywidualnie i zbiorowo około 50 listów.