SZKOŁA NA NIEBIESKO
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Dzień 2 kwietnia został uznany przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych jako Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W naszej szkole dzień ten obchodzony był w poniedziałek 4 kwietnia 2016r. Jesteśmy szkołą integracyjną, w której uczą się dzieci autystyczne, dlatego ten problem nie jest nam obcy. W poniedziałek byliśmy NIEBIESCY, założyliśmy niebieskie ubrania, udekorowaliśmy klasy, zrobiliśmy zdjęcia, wykonaliśmy prace plastyczne, mówiliśmy o autyzmie. Wszystko to dla naszych dzieci. Autyzm i zespół Aspergera są najczęściej występującymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Powodują trudności w postrzeganiu świata, uczeniu się, porozumiewaniu i kontaktach społecznych. W Polsce autyzm wykrywany jest u jednego dziecka na około 300, a w Stanach Zjednoczonych u jednego dziecka na 100! ONZ oficjalnie uznał to zaburzenie za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy i AIDS. Chcieliśmy, żeby ludzie dowiedzieli się, że to ogromny problem społeczny. Żeby mieli więcej zrozumienia i tolerancji dla dzieci z autyzmem. Byliśmy niebiescy, żeby stworzyć lepszy świat dla dzieci z autyzmem!