JUBILEUSZ STOWARZYSZENIA
PRZYJAZNA SZKOŁA BEZ BARIER

        31 marca 2016 roku w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła bez Barier”, które kończy właśnie 5 lat. Szczególni goście, zaszczycili Jubileusz swoją obecnością. Obecny był dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej Jan Jakubiec oraz Panie wicedyrektor szkoły - Ewa Majewska, Dorota Mackiewicz, Małgorzata Stefaniuk. Nie mogło zabraknąć prezes Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła bez Barier” Marzenny Arteckiej – Wichlaj oraz wiceprezes Marleny Zaciury. Gościem był także przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Trzybiński, Zarząd Rady Rodziców oraz przedstawiciele Klasowych Rad Rodziców. Obecne było grono pedagogiczne, pracownicy niepedagogiczni, rodzice, przyjaciele Stowarzyszenia. Każdy Jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem, w trakcie którego dokonuje się oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznacza się nowe cele i zadania. Jubileusz skłania także do refleksji, wspomnień i przemyśleń. Tak też było i tym razem. Mija pięć lat, od kiedy grupa pełnych zapału ludzi (rodziców, nauczycieli, przyjaciół) powołała do życia Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła bez Barier”. Ich wyjątkowość i zaangażowanie przyczyniły się między innymi do wspierania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych, pozyskiwania sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz organizacji balów karnawałowych i innych uroczystości. To dzięki Prezes Marzennie Arteckiej - Wichlaj i osobom, które skupiła wokół siebie, działalność Stowarzyszenia przyjmuje tak wiele ciekawych form, niezwykle twórczych i mobilizujących do działania. Pięć lat istnienia Stowarzyszenia to nie tylko piękny Jubileusz, ale także czas poważnych podsumowań - czas oceny efektów własnej pracy, jak również czas wytyczania nowych ścieżek. Pięć lat, a jeden ten sam cel „Pomagać innym!” Niespodzianką i formą podziękowania za współpracę był koncert przygotowany przez Bartosza Prokopa (nauczyciela szkoły) oraz jego gości: Justyny Maleńczuk oraz Piotra Kulickiego.

Zobacz film >>> Jubileusz 5-lecia Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła bez Barier

Zobacz fotoreportaż >>> Jubileusz 5-lecia Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła bez Barier (galeria, film, tekst)