TYDZIEŃ INTEGRACJI


W dniach 18-25 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 5 odbędą się obchody TYGODNIA INTEGRACJI. Celem przedsięwzięcia jest integracja całej społeczności szkolnej, tworzenie atmosfery w szkole, aby dzieci sprawne inaczej, mogły znaleźć miejsce, gdzie poczują się szczęśliwe i potrzebne, promowanie kulturalnego zachowania oraz pozytywnych postaw wśród uczniów. W czasie Tygodnia Integracji podejmiemy wiele działań m.in mini olimpiada, konkurs wiedzy i umiejętności, wspólne oglądanie filmu, plakatowanie - Znani Niepełnosprawni.