S Z K O L N Y   T Y D Z I E Ń   I N T E G R A C J I

........................... wtorek ...........................

Quiz "Jaka to melodia"

Mini olimpiada, Wspólne zdjęcia klasowe.

Klasy IV - VI. Wtorkowy ranek był bardzo głośny. Cała sala gimnastyczna śpiewała znane przeboje. To nie był występ Justina Bibera ani Violetty, to my sami rozwiązywaliśmy zagadki muzycznego quizu „Jaka to melodia”.

Uczniowie klas 0 – III zapoznali się ze słuchowiskami opowiadającymi o tym jak dzieci z niepełnosprawnością poznają swoich rówieśników. Były to historie o pierwszych spotkaniach, rozmowach i wspólnej zabawie.

Wspólne zdjęcia klasowe