S Z K O L N Y   T Y D Z I E Ń   I N T E G R A C J I

........................... środa ...........................

Integracyjne warsztaty

Na środę klasy III i II a zaprosiły uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów Elremet. Przy wspólnym stole nauczyliśmy się jak wykonywać kwiaty z filcu. Nie było to łatwe, ale pomoc pracowników warsztatów okazała się skuteczna. Każdy wyszedł ze spotkania z pięknym prezentem na Dzień Mamy.