S Z K O L N Y   T Y D Z I E Ń   I N T E G R A C J I

........................ poniedziałek ........................

Prezentacja multimedialna oraz test wiedzy i umiejętności na wesoło

Słuchowisko

Uczniowie klas IV - VI obejrzeli prezentację o sławnych osobach niepełnosprawnych. Nauczyli się także co to znaczy niepełnosprawność i jak się zachowywać, aby nikogo nie obrazić i nie urazić. Po tej teorii przeszliśmy do praktyki. Podczas testu na wesoło trzeba było między innymi wykazać się wiedzą o tym, co jedzą Gumisie i spróbować jak się pokonuje tor przeszkód z zawiązanymi oczami.

Uczniowie klas 0 – III zapoznali się ze słuchowiskami opowiadającymi o tym jak dzieci z niepełnosprawnością poznają swoich rówieśników. Były to historie o pierwszych spotkaniach, rozmowach i wspólnej zabawie.