S Z K O L N Y   T Y D Z I E Ń   I N T E G R A C J I

.......................... czwartek ..........................

LOGOTYPY - w kwietniu wszystkie klasy Zespołu Szkół przystąpiły do wykonania pierwszego zadania. Jako rozgrzewkę potraktowaliśmy przygotowanie twórczych interpretacji logo Stowarzyszenia „Przyjazna szkoła bez barier”, które działa przy naszej szkole. Od zerówki po trzecią klasę gimnazjum, wszyscy uczniowie mieli okazję poznać logo, pokolorować je lub wykleić w wymyślony przez siebie sposób. Pomysły były różnorodne i naprawdę wspaniałe. Efekty pracy dekorowały szkołę przez cały tydzień, a teraz możemy je podziwiać na ścianach hali. Uczniowie szkoły podstawowej wykonali łącznie 452 prace, a uczniowie gimnazjum 243. Prawda, że te liczby brzmią imponująco?
LISTY - MARZYCIELSKA POCZTA - przedsięwzięciem, które rozpoczęliśmy także w kwietniu było pisanie listów do chorych rówieśników zarejestrowanych na portalu Marzycielska poczta. Na lekcjach języka polskiego, na godzinach wychowawczych, na innych zajęciach, a nawet w domowym zaciszu powstało łącznie 50 listów, które już jutro zostaną wysłane do 7 młodych ludzi. Mamy nadzieję, że przesyłki sprawią im radość i wzmocnią siły w walce z chorobą.
PLAKATY - ZNANI NIEPEŁNOSPRAWNI - korytarze w szkole podstawowej pokryły się plakatami wykonanymi przez uczniów starszych klas. Przez cały tydzień mogliśmy poznawać sylwetki sławnych osób, które odniosły życiowy sukces pomimo wszystko – czyli pomimo choroby, niepełnosprawności i trudności.