25 maja 2015 roku

S Z K O L N Y   T Y D Z I E Ń   I N T E G R A C J I

........................ podsumowanie ........................

Nasza szkoła to Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Jest to jedyna taka placówka w naszym mieście i okolicy. W tym roku po raz pierwszy świętowaliśmy Tydzień Integracji. Pomysł tego wydarzenia urodził się w głowach pedagogów wspierających, czyli nauczycieli, którzy w szczególny sposób troszczą się o uczniów z niepełnosprawnością. Organizatorzy chcieli poprzez wspólną zabawę i podejmowanie ciekawych zadań zjednoczyć uczniów naszej szkoły. Wszyscy jesteśmy ważni, a nasza siła tkwi w jedności i współpracy. Uczniowie zdrowi i z niepełnosprawnością, blondyni i bruneci, matematycy i poloniści, młodsi i starsi – wszyscy tworzymy społeczność szkolną. Każdy uczeń miał podczas ubiegłego tygodnia szansę na udział w ciekawych ćwiczeniach. Jedni rozwiązywali zagadki, drudzy oglądali filmy i przedstawienia, słuchali słuchowisk, inni tworzyli dzieła sztuki i pisali listy do chorych rówieśników. Wszystko to po to, aby każdy z nas znalazł aktywność, która sprawi mu radość i pozwoli odczuć, że jest częścią wspólnoty jaką jest społeczność Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej.