LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W dniu 15 kwietnia 2015 r. w ramach współpracy Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu, Zakładu Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej, odbyła się lekcja wychowania fizycznego. Studenci II roku studiów licencjackich kierunku Wychowanie Fizyczne pod kierunkiem dr Janusza Gałeckiego oglądali zajęcia prowadzone przez wychowawcę klasy IIa: p. Annę Hołonowicz i pedagoga specjalnego p. Sylwię Łuciuk. Zajęcia odbyły się na sali gimnastycznej zgodnie z tokiem lekcji opracowanym przez wychowawców. Zabawy i gry ruchowe rozwijały u dzieci koordynację ruchową, kształtowały zwinność, szybkość, integrowały zespół klasowy oraz uczyły współdziałania w zespole