VI edycja Międzyszkolnego Konkursu Literackiego
I N N I   C Z Y   T A C Y   S A M I ?

20 maja zakończyła się VI edycja Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Inni czy tacy sami?” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 w Lublinie. W konkursie brały udział Szkoły Podstawowe z Oddziałami Integracyjnymi z terenu województwa lubelskiego. I i III miejsce w tym konkursie zajęły uczennice naszej szkoły, są to:
    Weronika Błażejowska z kl. 6d – I miejsce
    Liliana Michalczuk z kl. 5b – III miejsce
Obie uczennice przygotowane zostały przez panią Anielę Daniluk.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Nagrodzone prace można przeczytać na stronie internetowej organizatora: www.sp28.lublin.pl (zakładka kronika szkolna).