Szkolne Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


        Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej w dniach 19 – 23 maja 2014r. świętował Szkolne Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W ramach obchodów odbyły się lekcje wychowawcze w klasach starszych szkoły podstawowej i w gimnazjum na temat doświadczeń uczniów i ich relacji z niepełnosprawnymi kolegami wzbogacone projekcją filmów. Głównym punktem obchodów był Festyn zorganizowany przez uczniów klas IIIc i Ic gimnazjum dla kolegów z klas integracyjnych Ia, IIa, IIb IIIa i IIId szkoły podstawowej. Imprezę uświetnił występ uczennic klas Ic, IIc, IId i IIb gimnazjum, które wykonały układ taneczny z pomponami do piosenki „Chocolate” przygotowany pod kierunkiem pedagogów wspierających Anety Tymoszuk-Kwitek i Ewy Siłaczewskiej. Podczas festynu klasy wykonywały zadania zaplanowane przez pedagogów wspierających: Katarzynę Główkę i Martę Ryngajłło-Misiejuk. Dzieci tworzyły przepis na doskonałą klasę, konstruowały tajemnicze budowle z kloców według własnego pomysłu, wspólnie układały puzzle i rozwiązywały quiz wiedzy o swoich paniach. Wszyscy doskonale się bawili i z żalem powitali koniec imprezy. Każdy z uczestników otrzymał z rąk pań wicedyrektor: Doroty Mackiewicz, Marii Stefaniuk i Iwony Mateńko medal „Zwycięzca Uśmiechu”, a klasy biorące udział w imprezie uhonorowano dyplomami. Impreza miała na celu integrację zespołów klasowych, wzbudzenie chęci pomocy i odpowiedzialności za młodszych kolegów wśród uczniów gimnazjum, pobudzenie klas integracyjnych do współpracy i współdziałania oraz propagowanie form zabawy i rozrywki dostępnych osobom o różnym poziomie intelektualnym.