wrzesień - listopad 2013 roku

Akcja charytatywna TOMCIO

W naszej szkole często pomagamy potrzebującym. Tym razem opieką otoczyliśmy dwuletniego Tomcia. Powyższa akcja ma na celu finansowe wsparcie leczenia chłopca, którego rodzeństwo uczy się w naszej szkole. Mały Tomek choruje na gangliozydozę, która wyniszcza organizm powodując utratę wszelkich nabytych przez dziecko umiejętności. Chłopiec zapada często na infekcje górnych dróg oddechowych, zapalenie płuc, oskrzeli. W ramach akcji podjęto różne działania. We wrześniu wśród uczniów klasy 5b przeprowadzono zbiórkę pieniędzy. 29 października odbyła się dyskoteka charytatywna, z której dochód w całości został przeznaczony potrzebującemu Tomkowi, a 21 listopada zorganizowano loterię fantową.
Dziękujemy wszystkim za czynne włączenie się do akcji.