4 grudnia 2012 roku

Mikołajki 2012 r. w klasie 2a integracyjnej
- wyjście do kina, pizzerii i na lekcję muzealną
"Zwyczaje i tradycje Świąt Bożego Narodzenia"