GRY I ZABAWY RUCHOWE ZE STUDENTAMI

W ramach współpracy Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu, Zakładu Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej w dniach 19 i 26 marca 2013 r. studenci II roku studiów licencjackich kierunku Wychowanie Fizyczne (grupa ImB) w ramach przedmiotu Metodyka Wychowania Fizycznego, poprowadzili lekcje wychowania fizycznego dla uczniów z klasy 1e. Zajęcia odbyły się na sali do korektywy i poprowadzone były według toku lekcyjnego opartego na zabawach i grach ruchowych. Dzieci uczestniczyły w zabawach bieżnych na czworaka, z mocowaniem, zabawach skocznych, rzutnych i uspokajających. Celem zajęć był udział dzieci w aktywności fizycznej ukierunkowanej na doskonalenie podstawowych umiejętności ruchowych (przewidzianych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej w zakresie wychowania fizycznego dla uczniów klasy I: chwyty i rzuty piłką, pokonywanie przeszkód, wykonywanie ćwiczeń równoważnych oraz dbanie o prawidłową pozycję ciała w siadzie), rozwijanie sprawności fizycznej oraz stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności ruchowej.