OTWARTE SERCA

Dnia 8 czerwca 2010 roku klasy 4e i 5c pod opieką pani Ewy Siłaczewskiej i pani Moniki Chmiel-Pacyńskiej wzięły udział w Olimpiadzie Integracyjnej. Uroczystość zorganizowana została w hali sportowej Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Pomysłodawcą i realizatorem tej imprezy było Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Pomocy Zespołu Szkół Specjalnych „Otwarte Serca” oraz Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej. Szczytnym założeniem Olimpiady było hasło „Szkoła integruje – razem żyje i rymuje”. Oficjalną część uroczystości rozpoczęto od powitania przybyłych gości: Prezydenta Miasta Andrzeja Czapskiego, Posła na Sejm Adama Abramowicza, Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Anny Żytkowskiej, Radnego Miasta Dariusza Stefaniuka oraz dyrektorów szkół: Ewy Majewskiej i Anny Filipiuk. Impreza sportowa rozpoczęła się przemarszem reprezentacji szkół oraz wzniesieniem Flagi Olimpijskiej. Uczniowie naszej szkoły dumnie prezentowali hasła integracji i zgodnie z zasadami fair play, brali aktywny udział w sportowych konkurencjach prowadzonych przez studentów Wychowania Fizycznego. Uwieńczeniem zmagań młodzieży było wręczenie medali, dyplomów oraz nagród rzeczowych. Na ręce pani dyrektor Ewy Majewskiej przekazano wspaniały puchar, który dumnie prezentuje się w gablotach naszej szkoły. Olimpiada Integracyjna okazała się fantastyczną okazją do spotkania dzieci z różnych szkół. W toku dobrej zabawy zacierały się wszelkie różnice. Liczył się tylko uśmiech na twarzy i otwarte serce.