5 maja 2008 r.

DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Miejscem uroczystości było Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy.
Naszą szkołę reprezentowały:
- klasa 1e pod opieką wychowawców: Anny Hołonowicz i Wioletty Teredy,
- klasa 2e pod opieką wychowawców: Agnieszki Dudyk i Ewy Siłaczewskiej,
- klasa 3c pod opieką wychowawców: Ewy Mojsy i Moniki Chmiel-Pacyńskiej,
- klasa 4b pod opieką wychowawców: Agnieszki Bieleckiej, Iwony Rogoźnickiej i Zenobii Ziętek,
- klasa 4f pod opieką wychowawców: Barbary Michaluk i Katarzyny Ziółkowskiej,
- klasa 6c pod opieką wychowawców: Anny Gulewskiej i Małgorzaty Żeszczuk.