5 maja 2006

DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Naszą szkołę reprezentowały:
- klasa 2f pod opieką wychowawców: Anny Hołonowicz i Katarzyny Ziółkowskiej,
- klasa 6f pod opieką wychowawców: Barbary Królik i Ewy Siłaczewskiej.